CAMU CAMU

每次介紹卡姆果都覺得佢個名好得意-CAMU CAMU。????
佢喺一粒生長在亞馬遜熱帶雨林嘅灌木果實,有超級豐富嘅維他命C、花青素、胡蘿蔔素同唔同嘅礦物質,喺一個天然超強抗氧化嘅食物。坊間太多維他命C都喺合成而嚟,飲得多對身體可能會有唔好嘅影響。相反卡姆果喺天然的,會比合成的更容易吸收同冇負擔。
有客人曾經飲完話個肚腩細左!是的!卡姆果幫助我地排走身體嘅毒素,減少脂肪累積,增強腸道健康同整體免疫力,令你更健康。????
每朝一包沖水飲或者每日食2~4粒膠囊令你由內靚到外呀????